Mijn website-adres is: https://www.martywijen-rebalancing.nl.

Welke persoonlijke gegevens ik verzamel en waarom ik die verzamel.

Ik bewaar je mailadres en telefoonnummer om je te kunnen informeren en te bereiken. Mocht je bezwaar hebben tegen mailings dan wordt je uit het mailbestand verwijderd.

Daarnaast ben ik wettelijk verplicht het behandelplan te bewaren. Hierin staan ook je persoonsgegeven (voor-, achternaam en geboortedatum). 

Reacties

Als je een reactie achterlaat op de site, verzamel ik de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden.

Contactformulieren

Ik bewaar je mailadres en telefoonnummer om je te kunnen informeren en te bereiken. 
Mocht je bezwaar hebben tegen mailings dan word je uit het mailbestand verwijderd.

Behandelplan

Daarnaast ben ik wettelijk verplicht het behandelplan te bewaren. Hierin staan ook je persoonsgegeven (voor-, achternaam en geboortedatum).

Ik doe mijn best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
• zorgvuldig om ga met jouw persoonlijke en medische gegevens
• er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens
Als jouw therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
• Om zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als je bent doorverwezen naar mij via een behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming
• Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale intervisie
• Een klein deel van de gegevens uit jouw dossier (gegevens voor de facturatie: naam, adres, datum afspraak) wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen 

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Hoe lang ik jouw data bewaar

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kan ik vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat ik ze moet modereren.

Welke rechten je hebt over je data?

Als je een contactformulier hebt ingevuld of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die ik van je heb, inclusief alle gegevens die je mij opgegeven hebt. Je kunt ook verzoeken dat ik alle persoonlijke gegevens die ik van je heb verwijder. Dit bevat geen gegevens die ik verplicht moet bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.

Geautomatiseerde besluitvorming

Marty Wijen Rebalancing neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.